[«]

Mediator 2007 / Participanti - premiantiCaminul Cultural - locul desfasurarii turneului

Ardelean G.(1)-Tincu R.(2)-Balla T.(3)

18 ani: Pop A.(1)-Tardi Z.(2)-Boros S.(3)

16 ani: Bontea F.(1)-Surdea A.(2)-Dihel F.(3)


FM Marius Ceteras si parintele (jucator) Vasile Suciu


MI Ardeleanu George-Catalin - Satu Mare

MF Ceteras Marius(2)

MI Mozes Ervin(3) - Arad

MI Florescu Codrut(4) - DEVA

M Tincu Radu(8)

NM Grozav Valeriu-Gheorghe(9)

CM Prunescu Claudiu(10) - Craiova

Balla Tiberiu(11)

Balla Tiberiu(11)

Cirjan Daniel(12)

Bartha Andrei(13)

Yachou Nur(14) - Australia

Tardi Zoltan - Satu Mare

Brosman Alexandru(17)

Pop Alexandru(19) - Tirgu Mures

Zlatariu Marin(20)

CM Popescu Traian(21) - Craiova

Bolintis Mihai(22)

Grozescu Tiberiu(23) - Arad

Bonte Florin(24) - Satu Mare

Campeanu Alin(25)

Borsia Sabin(29) - Teius

Aldea Robert(31) - Teius

Fitiu Andrei(32) - Gearmata Vii

Budea Ramona(34) - Gearmata Vii

Calancea Dantes(43)

Labadi Zoltan(49)

Marian Daniela(50)
[1]